Inicijativa za osiguranje dodatnih sredstava za predškolski odgoj i obrazovanje

dijete.jpg

Ulagati u djecu u njihovom ranom djetinjstvu najpametnija je investicija koju država može napraviti. Brojne su socio-ekonomske koristi od dostupnih, pristupačnih i kvalitetnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja. Neke od njih uključuju poboljšanje kognitivnih vještina djece, povećanje mogućnosti za zaposlenje roditelja (posebno žena), povećanje produktivnosti i zadovoljstva poslom, kao i uspjeh poslovanja kompanija, te tako doprinosi rastu i diversifikaciji ekonomije.

Evropska komisija procjenjuje da stopa upisa djece u BiH u javnim, ili privatnim ustanovama sa akreditovanim programima uzrasta od 3-6 godina iznosi 25% i jedna je od najnižih u Evropi. U Hrvatskoj i Srbiji, ova stopa iznosi oko 60% i još uvijek je daleko ispod cilja koji je postavila Evropska unija, a koji iznosi 95%.

U 2018. godini, u BiH je na predškolsko obrazovanje potrošeno blizu 60 miliona KM (0,16% BDP-a), od čega je oko 41 miliona KM iz javnih, te oko 19 miliona KM iz privatnih izvora. Poređenja radi, samo na dionici autoputa zaobilaznice oko Zenice od 11 km, utrošeno je blizu 450 miliona KM. Mnoge studije dokazuju da ulaganje u predškolsko obrazovanje ima značajno veće efekte na zapošljavanje (posebno žena) i kvalitet radnih mjesta u odnosu na investicije u građevinskom sektoru.

Skoro 150 hiljada djece uzrasta do šest godina u Bosni i Hercegovini nema pristup kvalitetnim odgojnim i obrazovnim institucijama. Razlog tome je prije svega nedovoljan broj (prvenstveno javnih) predškolskih ustanova, dok s druge strane kapaciteti privatnih vrtića nisu popunjeni u potpunosti. Navedena niska stopa upisa djece u predškolski odgoj i obrazovanje nije rezultat nedovoljne potražnje od strane roditelja, već nedovoljnih ulaganja u sistem predškolskog obrazovanja.

Nedavno usvojena Strategija razvoja FBiH ambiciozno postavlja za cilj povećanje stope upisa djece u vrtiće sa sadašnjih 17% (0 do 6 godina) na 80% do 2027. godine. Republika Srpska je Strategijom razvoja za 2016-2021. godine kvantificirala cilj od najmanje 30% od ukupnog broja djece koja će pohađati predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Ovaj cilj s dosadašnjim poticajnim politikama nije ostvaren u Republici Srpskoj, a trenutna stopa iznosi oko 22,5%.

Ovim putem pozivamo entitetske, kantonalne i lokalne vlasti, da u okviru svojih nadležnosti, bez odlaganja pristupe aktivnostima koje će voditi ka povećanju stopa upisa djece u predškolske ustanove, te da objave mjere koje će voditi za ostvarenje ovog cilja. Ove aktivnosti trebaju početi danas, kako bi se u narednoj školskoj i budžetskoj godini obezbijedilo povećanje ulaganja u predškolsko obrazovanje u BiH – bilo da se radi o mogućim poreskim olakšicama, ili povećanju budžetskih subvencija za ove namjene. U narednom periodu ćemo pratiti eventualni napredak u ovoj oblasti, te o tome redovno obavještavati širu javnost u BiH.

Molimo Vas da inicijativu podržite svojim potpisom.


Udruženje Centar za politike i upravljanje (CPU)    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I accept that Udruženje Centar za politike i upravljanje (CPU) will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...