MJESNE ZAJEDNICE U SLUŽBI GRAĐANA!

Zastupnici!

Donesite Zakon o lokalnoj samoupravi koji će omogućiti da rad mjesne zajednice bude usmjeren za boljitak građana.

Podržavam Inicijativu Centara civilnih inicijativa za:


IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PRINCIPIMA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM KOJE ĆE SE OSNAŽITI MEHANIZMI UČEŠĆA GRAĐANA U PROCESU LOKALNOG ODLUČIVANJA PUTEM MJESNIH ZAJEDNICA


U Članu 24. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“, broj 49/06)
stav 2. mijenja se i glasi: "Odlukom o osnivanju mjesne zajednice utvrđuju se: naziv, sjedište, područje mjesne zajednice, mjesna područja, odnosno drugi dijelovi mjesne zajednice, poslovi iz izvornog djelokruga lokalne samouprave povjereni mjesnoj zajednici na obavljanje, finansiranje mjesne zajednice, savjet i način neposrednog izbora predsjednika i članova savjeta mjesne zajednice, drugi organi mjesne zajednice i način njihovog izbora, informisanje građana o radu organa mjesne zajednice i organa jedinice lokalne samouprave, način i postupak donošenja odluka organa mjesne zajednice, odluke organa jedinice lokalne samouprave za čije donošenje je potrebna saglasnost organa mjesne zajednice, edukacija članova organa mjesnih zajednica, informisanje građana o radu organa mjesne zajednice, kao i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice.

Plakat

Projekat Nova mjesna zajednica za novu lokalnu vlast u BiH podizanje od strane EU. Stavovi iznesem u Projektu su isključiva odgovornost CCI i ni u kom slučaju ne predstavljaju stanovišta Evropske unije


Centri civilnih inicijativa    Kontaktirajte autora peticije