Necu da placam RTV pretplatu

Ova peticija je nastala kao odraz nezadovoljstva dijela građana BiH koji ne žele da plaćaju RTV pretplatu Javnom servisu, jer plaćaju i koriste usluge drugih kablovskih operatera.

Tražimo da nam Vlada BiH omogući osnovno ljudsko pravo - pravo na izbor. Budući da većina nas ne gleda Javni servis, te da smo sve sisteme i tehniku koju posjeduju Javni servisi već odavno preplatili, smatramo i tražimo od Vladajućih struktura sljedeće:

1. Da se izmjeni tj. ukine:

ZAKON O OSNOVAMA JAVNOG RADIO-TELEVIZIJSKOG SISTEMA I O JAVNOM RADIO-TELEVIZIJSKOM SERVISU BOSNE I HERCEGOVINE

Odjeljak B

Radio-televizijska pretplata

Taksa na posjedovanje prijemnika

Član 11.

(1) Svaka fizička ili pravna osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine koja posjeduje radio ili televizijskih prijemnik dužna je plaćati mjesečnu taksu na posjedovanje tog prijemnika (u daljem tekstu: RTV pretplata), pod uslovima određenim ovim zakonom.

Nama "Javni servis" ne treba, niti ga gledamo!!!

Uredite vaša prava drukčije i prestanite gurati ruke u džepove građana BiH.
Necu da placam RTV pretplatu    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Necu da placam RTV pretplatu to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook