OSTALI

Dragi žitelji Bosne i Hercegovine!

Ako ne pristajete na aparthejd u srcu Evrope,ako ne želite biti dio ovce u etno-nacionalnim torovima,ako vam je dosadilo da vas u školama,bolnicama...odmah pitaju za nacionalnu pripadnost,ako ne možete do radnog mjesta ukoliko niste Bošnjak,Srbin ili Hrvat,ako vam je dosadilo čekati rezultate popisa stanovništva duže od tri godine...

Potpišite ovu peticiju!

Neće nas "oni" brojati!

Mi ćemo se sami prebrojatii srušiti "frankenštajnsku tvorevinu" zvanu "konstitutivna BiH"!