Ostavka Edina Behrića zbog rasipništva i neracionalnosti

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. septembra tekuće godine, većinom glasova, odnosno glasovima vijećnika „Kluba 16“, usvojen je rebalans budžeta sa datom suglasnosti za novo kreditno zaduženje Općine Velika Kladuša u iznosu od milion konvertibilnih maraka kod Turkish Ziraat Bank.

Ovaj kredit je namijenjen isključivo za potrebe osnovnih funkcija organa uprave, što znači da će njegova namjena biti isključivo za isplaćivanje plata uposlenicima organa uprave Općine Velika Kladuša, te troškova poput telefona,struje,goriva,putovanja, itd.

Kada uzmemo u obzir skorašnja povećanja plate načelniku i predsjedavajućoj Općinskog vijeća, izdvajanje pozamašnih novčanih sredstava za opremanje ureda za nevladinu organizaciju “Evropski pokret” iz Zavidovića, dva koncerta grupe REGINA, privatna putovanja, vodanje predstavnika nevladine organizacije “Evropski pokret” po raznim gradovima i općinama na račun budžetskih sredstava općine Velika Kladuša, doniranje novčanih sredstava općini Prnjavor u Republici Srpskoj, zloupotrebu službenih vozila, i tako dalje, jasno je da je ovakav način rasipničkog trošenja budžetskih sredstava i više nego neracionalan.

Nakon veoma rasipničkog i neracionalnog trošenja budžetskih sredstava „Klub 16“ umjesto da osudi ovakvo ponašanje, oni ne samo da to nisu uradili, nego su još i odobrili načelniku da zaduži Općinu za dodatnih milion konvertibilnih maraka plus kamate, te da nastavi sa ovim bezobzirnim rasipanjem općinskog novca koji će stanovnici ove općine otplaćivati dugi niz godina, a od tih para neće dobiti apsolutno ništa zauzvrat.