Ukidanje kantona u Federaciji BiH

Potpisujte peticije da bi ukinuli kantone jer nam nisu potrebni samo nam prave nerede ! ! !