Zahtijevamo sigurnost učenika u školama u BiH

PETICIJA kojom građani Bosne i Hercegovine zahtijevaju veću sigurnost djece u školama i uključivanje svih relevantnih institucija u primjeni zakona koji se tiču prevencije nasilja nad i među djecom i mladima:

1. Da se osiguraju budžetska sredstva u javnim institucijama nadležnim za sigurnost u školama, koja će biti upotrijebljena za postavljanje sigurnosnih kamera u i ispred svih osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini.

2. Da se u potpunosti provode postojeći Krivični zakoni o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima na nivou Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko.

3. Da se nasilje na internetu (kompjuterski kriminal ili cyber-bullying) detaljnije razradi u Krivičnom zakonu Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko, s ciljem strožije kontrole i sankcija prema maloljetnim osobama koje provode tu vrstu nasilja nad drugima.

Peticija će biti uručena nadležnim ministarstvima obrazovanja i prosvjete, skupštinama/ parlamentima, ministarstvima unutrašnjih poslova, ministarstvima pravde, centrima za socijalni rad i političkim partijama u BiH.  

 


Udruženjeza razvoj društva «Kap»    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da Udruženjeza razvoj društva «Kap» preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...