Zahtijevamo sigurnost učenika u školama u BiH

PETICIJA kojom građani Bosne i Hercegovine zahtijevaju veću sigurnost djece u školama i uključivanje svih relevantnih institucija u primjeni zakona koji se tiču prevencije nasilja nad i među djecom i mladima:

1. Da se osiguraju budžetska sredstva u javnim institucijama nadležnim za sigurnost u školama, koja će biti upotrijebljena za postavljanje sigurnosnih kamera u i ispred svih osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini.

2. Da se u potpunosti provode postojeći Krivični zakoni o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima na nivou Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko.

3. Da se nasilje na internetu (kompjuterski kriminal ili cyber-bullying) detaljnije razradi u Krivičnom zakonu Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko, s ciljem strožije kontrole i sankcija prema maloljetnim osobama koje provode tu vrstu nasilja nad drugima.

Peticija će biti uručena nadležnim ministarstvima obrazovanja i prosvjete, skupštinama/ parlamentima, ministarstvima unutrašnjih poslova, ministarstvima pravde, centrima za socijalni rad i političkim partijama u BiH.  

 


Udruženjeza razvoj društva «Kap»    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Udruženjeza razvoj društva «Kap» to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people who are viewing other petitions on our site, but have not yet viewed this petition.

Facebook