KADAVERIČNA TRANSPLANTACIJA – MEDICINA BUDUĆNOSTI

Kadaverične transplantacije predstavljaju presađivanje organa sa preminule osobe na živu. Organi se presađuju od osobe koja je doživjela moždanu smrt, koja predstavlja nepovratno oštećenje mozga.

O kadaveričnim transplantacijama se ne govori dovoljno. Posljedica toga jeste nemogućnost da se spasi više ljudskih života. Mnogo bolesnika godinama čeka na kadaveričnu transplantaciju, ali nažalost zbog nedostatka donora veliki broj njih svoj život završi prerano i tragično.

Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje sledećih zakona koji će pomoći da se popravi ovo stanje u Bosni i Hercegovini:

  1. Da se donese zakon da pacijenti koji imaju potpisanu donorsku karticu imaju privilegiju i predstavljaju prioritet ukoliko njima tokom života bude potreban neki organ.
  2. Da se donese zakon da svaki punoljetan psihički zdrav građanin koji potpiše donorsku karticu može darivati organe nakon smrti i bez saglasnosti njegove porodice.

 

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook