Građani traže isti zdravstveni tretman tokom pandemije Covid 19 i donošenje niza mjera

Mi, građani Federacije BiH zahtijevamo:

1. Da se ODMAH objave spiskovi osoba koje su testirane na Corona virus od 05.03. do 23.3.2020. godine. Ovaj zahtjev se odnosi na 250 jedinih testova koje je KCUS imao (prema izjavi direktorice KCUS Sebije Izetbegović od 18.3.2020). Želimo imena 250 testiranih osoba i objašnjenje prema kojim kriterijima su isti testirani!

2. ZAHTIJEVAMO HITNU nabavku testova na Covid 19 i masovno testiranje građana, počevši od rizičnih grupa (dijabetičari, onkološki pacijenti, hronični bolesnici, osobe koje su u svakodnevnom kontaktu sa javnosti- prodavači, radnici na šalterima, zaposleni u preduzećima za održavanje čistoće, ali i svih građana koji imaju simptome na virus)!

3. Tražimo isti tretman SVIH građana, prema Zakonu u pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata FBiH, Član 3: "Zabranjuje se svaki vid diskriminacije na osnovu rase, boje kože, spola, spolne orijentacije, genetskog nasljeđa, jezika, religije ili vjerovanja, političkih i drugih uvjerenja, nacionalnog i socijalnog porijekla". 

4. Tražimo pod hitno da se svaki dan JAVNO na jednoj web stranici objavljuju podaci o javnim nabavkama SVE medicinske opreme u FBiH s podacima: Najave javnih nabavki, nazivi subjekata koji su dobitnici u procesu javnih nabacki/ dobavljači, na osnovu kojih kriterija su izabrani, koje su cijene pojedinačnih artikala koje su predmet javne nabavke i kojim zdravstvenim ustanovama će nabavljeni artikli biti isporučeni i kada?

5. ZAHTIJEVAMO da se otvori dovoljan broj telefonskih linija za podršku građanima koji sumnjaju da su zaraženi virusom, te da na telefonskim linijama rade stručne osobe koje mogu dati pravovremene informacije. TRAŽIMO jasne upute -kome se obratiti u slučaju zaraze virusom Covid 19.

6. Tražimo da se zdravstveni radnicima ODMAH obezbijedi adekvatna oprema za rad i komunikaciju s pacijentima, kako bi se zaštitilo zdravlje zdravstvenih radnika.

7. Tražimo da se građanima, umjesto bilboarda samopormocije pojedinih osoba, iskoristi javni prostor da se obznani sljedeće: Koji su kriteriji za testiranje na Covid 19?

8. TRAŽIMO da se javno objave biografije članova Kriznog štaba FBiH i Kriznih štabova u svim kantonima u FBiH kao i podaci o tome: Koliko njih su infektolozi, epidemiolozi, zdravstveni radnici i na osnovu kojih kriterija su isti izabrani te kakva iskustva imaju do sada u prevenciji epidemija, ali i kolika su njihova primanja tokom ovog angažmana? Tražimo da Krizni štab FBiH i kantona vode STRUČNE osobe koje će donositi razumne mjere za sve stanovnike.

9. Tražimo svaki dan objedinjene podatke na jednom mjestu o tome: Koliko osoba je testirano, koliko oboljelo, koliko umrlo, koliko hospitalizirano, a koliko je oboljelih u kućnoj izolaciji, na području FBiH i kantona pojedinačno? 

9. ZAHTIJEVAMO da se ukinu svi paušali SVIM zastupnicima na svim nivoima vlasti kao i svi honorari ćlanovima Komisijama (koje ne zasjedaju i ne rade zbog pandemije), da se ukinu sva sredstva za finansiranje političkih stranaka u 2020. godini i ista usmjere za socijalno ugrožene kategorije društva!

11. Zahtijevamo da se posebno tretiraju teške socijalne grupe, koje mogu biti potencijalni masovni prenosioci bolesti, i to zbog nemogućnosti da sebi priušte sredstva za dezinfekciju i samozaštitu (Romi, migranti i drugi). Da im se minimano obezbijede pokretni toaleti zvani "Toi Toi" kako ne bi vršili nuždu na zemljištu i dalje širili razne vrste bolesti!

12. Tražimo da se formira Nezavisna komisija sastavljena od građana, nevladinog sekora i zdravstvenih stručnjaka, koja će prisustvovati svim sjednicama Kriznih štabova na svim nivoima u svim kantonima, kako bismo imali uvid u mjere koje donose te utrošena sredstva za nabavku medicinske opreme. Komisija bi imala pravo uvida u rad SVIH zdravstvenih institucija koje finansiraju GRAĐANI iz poreza i doprinosa na plate i honorare.

13. ZAHTIJEVAMO da Vlada FBiH donese hitni paket preventivnih mjera za saniranje ekonomskih posljedica tokom i nakon pandemije za pomoć radnicima koji ostaju bez posla i privatnim preduzećima koja ne posluju zbog pandemije, bez dodatnih kreditnih zaduženja.

14. Zahtijevamo KRIVIČNU ODGOVORNOST i pravosudno gonjenje onih koji su bili dužni i odgovorni da na vrijeme izvrše nabavku i kupovinu testova i druge medicinske opreme vezane sa virusom Covid 19.

15. Tražimo KRIVIČNU odgovornost svih onih koji su nastavili da prisustvuju javnim okupljanjima i/ili organizuju ista, nakon proglašenja svjetske pandemije 11.3. 2020! 

Ukoliko se što prije Vlada FBIH i vlade 10 Kantona ogluše o ovim zahtjevima, javnost ćemo informisati o daljim koracima koje će građani, poreski obveznici koji finansiraju rad svih vlada i zdravstvenih institucija, dalje preduzeti s ciljem sprečavanja korupcije, kriminala, a koji mogu rezultirati čak i smrću stanovnika Federacije BiH.

Građani Federacije BiH.


Sloboda narodu!    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Sloboda narodu! to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook