Hitni zahtjevi građana FBiH!

Mi, građani Federacije BiH zahtijevamo:

1. Da se pod hitno svaki dan JAVNO na jednoj web stranici objavljuju podaci o javnim nabavkama SVE medicinske opreme  i druge opreme i usluga u FBiH ( kantonima pojedinačno) s podacima: Najave javnih nabavki, nazivi subjekata koji su dobitnici u procesu javnih nabacki/ dobavljači, na osnovu kojih kriterija su izabrani, koje su cijene pojedinačnih artikala koje su predmet javne nabavke i kojim zdravstvenim ustanovama će nabavljeni artikli biti isporučeni i kada? Ovaj zahtjev se poziva na Zakon o pristupu javnim informacijama.

2. Tražimo da se HITNO po jasnim i javnim procedurama formira Nezavisna komisija sastavljena od građana i nevladinog sekora, uključujući zdravstvene i ekonomske stručnjake, koja će prisustvovati svim sjednicama Kriznih štabova na svim nivoima u svim kantonima, kako bismo imali uvid u mjere koje se donose "u ime građana" te uvid u utrošena sredstva za nabavku medicinske i druge opreme i usluga. Komisija bi imala pravo uvida u rad SVIH zdravstvenih i drugih javnih institucija koje finansiraju GRAĐANI iz poreza i doprinosa na plate i honorare, a prema Zakonu o pristupu javnim informacijama.

3. TRAŽIMO isti tretman SVIH građana, prema Zakonu o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata FBiH, Član 3: "Zabranjuje se svaki vid diskriminacije na osnovu rase, boje kože, spola, spolne orijentacije, genetskog nasljeđa, jezika, religije ili vjerovanja, političkih i drugih uvjerenja, nacionalnog i socijalnog porijekla" te da se pacijentima NE USKRAĆUJE osnovno ljudsko pravu, na zdravstvenu zaštitu.

4. ZAHTIJEVAMO da se otvori dovoljan broj telefonskih linija za podršku građanima koji sumnjaju da su zaraženi korona virusom, te da na telefonskim linijama rade stručne osobe koje mogu dati pravovremene informacije. TRAŽIMO jasne upute -kome se obratiti u slučaju zaraze virusom Covid 19 i jasan put pacijenta. ZAHTJEVAMO da se pružaju zdravstvene usluge SVIM pacijentima kojima su iste neophodne jer pacijenti čekaju operacije, biopsije, kemoterapije, fizikalne i druge terapije, pod izgovorom epidemije iako su zdravstvene ustanove prazne i jedna da imaju po nekoliko pacijenata zaraženih Covidom 19. Zdravstvo MORA biti u službi građana!

5. TRAŽIMO da se javno objave biografije članova Kriznog štaba FBiH i Kriznih štabova u svim kantonima u FBiH kao i podaci o tome: Koliko njih su infektolozi, epidemiolozi, zdravstveni radnici i na osnovu kojih kriterija su isti izabrani te kakva iskustva imaju do sada u prevenciji epidemija, ali i kolika su njihova primanja tokom ovog angažmana? Tražimo da Krizni štab FBiH i kantona vode STRUČNE osobe koje će donositi razumne mjere za sve stanovnike.

IZBORI- UŠTEDE 4 MILIONA MARAKA I UVOĐENJE ELEKTRONSKOG GLASANJA

6. ZBOG efikasnosti  i uštede vše od 4 miliona maraka, koliko se predviđa da je potrebno da se izdvoji za održavanje lokalnih izbora 2020. zahtjevamo HITNO uvođenje elektronskog glasanja i održavanje izbora u oktobru 2020. godine kako je planirano, jer za to neće postojati ni minimum tehničkih smetnji usvajanjem navedenog Zakona. Zakon o elektronskom glasanju je neophodan da bi se izbjegle izborne manipulacije ali i izvršila višemilionska ušteda na štampanju glasačkih listića, distribuciji i drugim komplikovanim tehničkim procedurama, a u skladu sa postojećim razvijenim informacionim tehnologijama 21. vijeka. 

7. ZAHTIJEVAMO da se ukinu paušali SVIM zastupnicima na svim nivoima vlasti kao i svi honorari članovima Komisijama (koje ne zasjedaju i ne rade zbog pandemije), da se ukinu sva sredstva za finansiranje političkih stranaka u 2020. godini i ista usmjere za socijalno ugrožene kategorije društva! 

8. Zahtijevamo da se posebno tretiraju teške socijalne grupe, koje mogu biti potencijalni masovni prenosioci bolesti, i to zbog nemogućnosti da sebi priušte sredstva za dezinfekciju i samozaštitu (Romi, migranti i drugi). Da im se minimano obezbijede pokretni toaleti zvani "Toi Toi" kako ne bi vršili nuždu na zemljištu i dalje širili razne vrste bolesti!

NE ŽELIMO VLAST KOJA ODBIJA DONACIJE A PODIŽE KREDITE!

9. ZAHTJEVAMO da Vlade entiteta i države BiH ne sklapaju nove kreditne aranžmane sa skupim međunarodnim finansijskim institucijama poput MMF-a od kojeg BiH traži 330 miliona eura kredita! Vlade entiteta i države istovremeno nisu u stanju ili ne žele da ispune uslove za besplatna sredstva- donacije EU u visini 160 miliona eura! Građani BiH ne dozvoljavaju kreditna zaduženja koja će vraćati upravo oni! Građani najavljuju da će pisati svakodnevno dopise MMF-u i drugim institucijama, da ne dozvole nova kreditna zaduženja države, sve dok država odbija donacije i nije u stanju da realizira jednostavne uslove za besplatnu pomoć, a ujdno traži kreditnu pomoć sa skupim kamatama!

ODGOVORNOST ZA SMRTI PACIJENATA

10. Zahtijevamo KRIVIČNU ODGOVORNOST i pravosudni postupak kako bi se utvrdili uzroci naprasnih "misterioznih" smrti pacijenata, kako bi se utvrdilo da li je u pitanju nestručno liječenje, nemar, nedefinisan put pacijenta, nepravoremena ili neadekvatna reakcija zdravstvenih institucija i radnika te oduzimanje licenci svim zdravstvenim radnicima koji su odgovorni za smrti nađih sugrađana. Tražimo da se u FBiH omogući obdukcija tijela za vrijeme pandemije Covid 19 kao što je to slučaj u drugom entitetu RS, ali i drugim zemljama svijeta. 

Ukoliko se što prije Vlada FBIH i vlade 10 Kantona ogluše o ovim zahtjevima, javnost ćemo informisati o daljim koracima koje će građani, poreski obveznici koji finansiraju rad svih vlada i zdravstvenih institucija, dalje preduzeti s ciljem sprečavanja korupcije, kriminala, a koji mogu rezultirati smrću stanovnika Federacije BiH, prezaduživanjem stanovnika, stvaranjem nepodnošljivih uslova za život u socijalnom, ekonomskom, zdravstvenom, sigurnosnom i svakom drugom aspektu.

Građani Federacije BiH.


Sloboda narodu!    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Sloboda narodu! to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...