Peticija za diplomce FF

Ovim putem izražavam podršku sljedećim zahtjevima studenata Filozofskog fakulteta:

1. da Naučno-nastavno vijeće Fakulteta odobri pomjeranje roka za odbranu diplomskog rada studentima završne godine drugog ciklusa na 31.decembar 2013.godine;

2. da Pravila Filozofskog fakulteta u Sarajevu ubuduće sadrže odredbu prema kojoj će studentima završne godine drugog ciklusa, koji su do kraja septembra tekuće akademske godine ispite položili i prijavili tezu, biti ostavljena naredna akademska godina da dovrše preostalu obavezu, i to bez dodatne materijalne naknade.

 


Studenti Filozofskog fakulteta    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Fill the form below to sign this petition created by Studenti Filozofskog fakulteta. The author of the petition will see all the information you provide on this form.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook