Statistika


Peticija povodom mnogobrojnih prigovora i žalbi na predmet Statistika, kao i na nemar asistenata i profesora.
Obrazloženje se nalazi u dokumentu žalbe na grupi. 

Niko ne traži bodove na neznanje, već samo korektnu suradnju profesora/asistenata i studenata koji nerijetko ostaju „zakinuti“ za par bodova koji su nekada krucijalni za polaganje ispita.

Sistem od 10 zadaća pomnožene sa brojem studenata daju cifru od par hiljada, pa je sasvim nerealno tražiti da asistenti traže naše zadaće u tom broju.
Nerijetko su ponavljali da će SVE predate zadaće biti bodovane sa 2 boda, pa su onda pogazili riječ iz njima poznatih razloga. Mnogo je jednostavniji sistem sa 2 testa po 50 poena,a kompletan trenutni sistem je doveo do konfuzije i komplikovanog sistema bodovanja, pri čemu smo , na kraju, žrtve mi.

Hvala na suradnji !

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook